Binnenkort ook bij jou in de buurt…

1 jun

KRAKEN DRAAIT DOOR!

KIJK VOOR MEER INFO OP: KRAKENDRAAITDOOR.WORDPRESS.COM

8 en 9 jan: Landelijke Kraak Actie dagen

20 dec

In het weekend van 8 & 9 januari 2011 zullen de landelijke kraakactiedagen plaatsvinden! Bij deze een oproep aan ieder dorp, stad, of regio om een actie te organiseren in dat weekend. Tegen je lokale speculant, voor je weggeef, tegen een fout woningbouwbeleid, voor voldoende woonruimte voor iedereen, etcetera. Lees verder

Voorlopig beleid OM omtrent kraken

3 dec

Het Openbaar Ministerie heeft een voorlopig beleid bekend gemaakt omtrent kraken. Dit is 2 december 2010 in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder

Hof Den Haag verbiedt strafrechtelijke ontruimingen

9 nov

Den Haag, 8 november 2010 – Het gerechtshof in Den Haag heeft op 8 november 2010 in hoger beroep mondeling uitspraak gedaan over de vraag of het ministerie van Veiligheid en Justitie tot ontruiming kan overgaan van diverse kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden. Het hof heeft de ontruiming verboden, omdat in de nieuwe Wet kraken en leegstand niet is voorzien in de mogelijkheid voor krakers (die dreigen hun woning te moeten verlaten) om daarover vooraf het oordeel van de rechter te vragen. Dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Lees verder

[7-11] demo: Nood Breekt Wet!

1 nov

Op 7 november 2010 zal er in Den Haag worden gedemonstreerd tegen de woningnood en het kraakverbod wat 1 oktober j.l. is ingegaan. Door dit kraakverbod zijn in één klap alle krakers crimineel verklaard.

Miljoenen vierkante meters aan leegstaande panden en verpauperde gebouwen, veroorzaakt door speculatie met als enige oogmerk winst. Massale afbraak van sociale huurwoningen waar nauwelijks iets voor terug komt. Steeds meer daklozen en zwerfjongeren waar geen plek voor is. Een asociaal beleid waar de onderlaag van de samenleving de dupe van is. Kraken is een bevochten recht om asociaal woonbeleid en leegstand tegen gaan. Juist het kraken van gebouwen die onnodig lang leegstaan heeft tot veel mooie projecten en initiatieven geleid. Zoals weggeefwinkels, voedselbanken, oefenruimtes, hulp aan vluchtelingen en podia voor een grote diversiteit aan bands en kunstenaars. Er is nooit gekraakt omdat het mocht van de wet, maar uit pure noodzaak. Ook mensen die geen bergen geld kunnen neertellen voor een woning hebben het recht op een onderdak en culturele, sociale centra. Kom allemaal naar de demonstratie om je stem te laten horen tegen het kraakverbod en de woningnood.

Nood breekt wet! Kraken gaat door!

Locatie: Kerkplein

Tijd: 17.00

13 okt: infoavond over ‘Rozbrat’

5 okt
13 oktober // 20.30
de Klinker // van Broeckhuysenstraat 46
entree: gratis

Social Initiative 'Common Cause' presenteert de infotour 'Solidarity Beyond Borders':
Woensdag 13 okt is er een infoavond over de Rozbrat in Poznan, Polen. De Rozbrat werd in 1994 gekraakt en is vandaag
de dag een van de belangrijkste anarchistische-sociale centra waar vele
intiatieven een plek vinden. Sinds 2009 wordt het pand bedreigt met
ontruiming. Het Rozbrat collectief komt naar de Klinker, om te vertellen
over hoe hun de strijd voeren tegen een mogelijke ontruiming en alles wat
je wil weten over het runnen van een sociaal centrum.

2-10 Nmgn: Demo tegen kraakverbod!

2 sep

Op zaterdag 2 oktober zal er in Nijmegen, onder het motto: ‘Nood kraakt wet’ een demonstratie worden gehouden. De dag daarvoor, op 1 oktober, zal het kraakverbod in werking treden waarmee kraken onder alle omstandigheden strafbaar wordt. Tijd dus om de straat op te gaan en te laten zien dat we niet verdwijnen!
Een fatsoenlijke woning lijkt steeds meer een privilege te worden, voorbehouden aan mensen die in staat zijn hier enorme bedragen voor neer te leggen. worden uitgebuit door speculanten, projectontwikkelaars en huisjesmelkers die de prijzen kunstmatig hoog houden. De positie van en huurders wordt steeds slechter. Massaal worden sociale huurwoningen gesloopt, terwijl er veel minder worden teruggebouwd. Tegelijkertijd wordt er steeds meer getoornd aan de huurbescherming. In het kielzog van de krakers is onder de naam ‘anti- kraak’ een malafide bedrijfstak ontstaan die gespecialiseerd is in het ontduiken van de huurbescherming en het uitbuiten van de kwetsbare positie van woningzoekenden.

Deze problemen worden echter niet aangepakt. In plaats daarvan wordt één van de weinige effectieve middelen om iets tegen de uitbuiting van te doen, gecriminaliseerd. Kraken is een middel om de malafide praktijken van speculanten en huisjesmelkers aan te pakken. Kraken is een mogelijkheid om te ageren tegen het wanbeleid op de sociale woningmarkt. Kraken is een middel waarmee de kwetsbare positie van versterkt wordt. En dat blijft het ook!

Wij zullen ons niet laten stoppen door een wet die bedoeld is om het verzet tegen de misstanden op de woningmarkt de kop in te drukken! Kom daarom op 2 oktober om 13 uur naar het Joris Ivensplein in Nijmegen en doe mee met de demonstratie!

Wil je posters verspreiden? Mail naar noodkraaktwet (at) gmail (punt) com

Kraakverbod gaat in per 1 oktober

27 aug

En het is zo ver! De wet ‘Kraken en Leegstand’ is officieel gepubliceerd: https://www.officielebekendmakingen….-2010-320.html en het moment van inwerking treden vast gesteld op 1 oktober: https://www.officielebekendmakingen….-2010-321.html.
Nood breekt wet! dus kraak de leegstand.

Met een kraakverbod wordt niet de leegstand of de woningnood opgelost. Sterker nog, juist de oorzaak wordt versterkt; onvoorwaardelijke bescherming van het eigendomsrecht. Politie en justitie worden ingezet om de leegstand te beschermen.

Voor vragen en (mogelijke) antwoorden over hoe kraken in z’n werk zal gaan na het kraakverbod, klik hier.

Geen wet maakt leegstand aanvaardbaar, kraken gaat door!

Hou indymedia.nl in de gaten voor updates rond acties enz.

Regionaal Overleg Kraken: Arnhem, Den Bosch, Nijmegen, e.o.

30 jun

Op dinsdag 6 juli, om 19.00, wordt er een Regionaal Overleg Kraken georganiseerd in De Klinker (Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen) voor de steden Arnhem, Den Bosch en Nijmegen (en omstreken natuurlijk!).

Over een korte tijd zal de wet, die kraken verboden maakt, in werking treden. Op dit regionaal overleg willen we het graag hebben over mogelijke acties tegen het kraakverbod, over de ‘toekomst’ van kraken en hoe we elkaar niet alleen binnen onze eigen steden, maar ook regionaal kunnen ondersteunen.

Hopelijk tot dinsdag 6 juli!

GroenLinks Nijmegen dient motie in omtrent kraakverbod

9 jun

Update: de motie is niet ingediend, doordat bij voorbaat al bleek, dat de motie door gebrek aan steun niet zou worden aangenomen.

Uit de Gelderlander van 9 juni 2010

Coulance voor Nijmeegse krakers

NIJMEGEN – De fractie van GroenLinks in de Nijmeegse raad wil dat de gemeente Nijmegen de Wet kraken en leegstand, die 1 juni 2010 is aangenomen door de Eerste Kamer, slechts gedeeltelijk gaat uitvoeren.

Daarvoor dient de partij tijdens de Nijmeegse gemeenteraad van 16 juni een motie in.

Volgens de nieuwe wet is kraken strafbaar volgens het strafrecht. De politie kan daardoor gekraakte panden meteen ontruimen en de krakers kunnen een celstraf krijgen.

In de oude situatie moet de eigenaar van een gekraakt pand aantonen dat hij er op korte termijn een bestemming voor heeft. Dan kan de civiele rechter besluiten dat krakers het pand moeten verlaten.

Fractievoorzitter Vergunst van GroenLinks is tegenstander van de kraakwet. “In Nijmegen heeft het kraken een grote druk gezet op pandeigenaren om leegstand te voorkomen. Het is onrechtvaardig te ontruimen voor leegstand.”

Vergunst wil in de motie dan ook aan burgemeester De Graaf vragen de kraakwet niet strikt te handhaven. “Wij willen dat de huidige situatie in stand blijft.”

Volgens de nieuwe wet krijgt de gemeente meer mogelijkheden om leegstand aan te pakken. De gemeente zal de wet moeten naleven, maar kan er voor kiezen om een lage prioriteit aan de kraakpanden te geven. Vergunst: “Het proactief naleven van deze wet kost met name de politie erg veel capaciteit. Wij stellen voor om de kraakbeweging of andere organisaties op het gebied van wonen erbij te betrekken. De kraakbeweging is goed op de hoogte van welke panden leegstaan en hoe lang.”

Vergunst verwacht genoeg steun te krijgen voor zijn motie. Met de SP en PvdA is er al een meerderheid. “En ik verwacht dat D66 de motie ook steunt.”

Klik hier om doorgelinkt te worden naar het artikel.